Sund Søndag 2011

Hyvild Sande Plantage v/ Drantum ved Brande.

Søndag den 28. august inviterede Diabetesforeningens Lokalforening i Ikast-Brande Kommune til SUND SØNDAG. Denne gang var det 4. gang at foreningen tilbydøb frisk luft, gåtur, frivillig samvær og fælles hygge. Stedet der dannede rammen om Sund Søndag 2011 var Hyvild Sande Plantage nær Drantum, 4 km sydvest for Brande.
Foreningen der står bag skriver stedet bl.a. følgende på deres hjemmeside: 
Historien om plantagen går mere end 100 år tilbage, mere præcis til 1909 hvor fremsynede mænd tog initiativ til en skovrejsning.
Det førte til etableringen af plantagen ved Drantum, der samtidig medførte, at landskabet omkring Brande ændrede sig fra gold hedeslette og tilsandede jorde til at blive et landbrugsområde.
I 1909 blev der oprettet et plantningsselskab i Hyvild Sande. Det fik navnet "Brande Ungdoms Plantageforening". Dens formål var at vække ungdommens interesse for plantningssagen.
En ejendom på 59 tdr. land var forladt af ejeren. Ejendommen blev købt for 1.300 kr. og tilplantet. Senere blev der købt mere jord til, som også blev beplantet. Fra 1943 og en årrække frem havde Brande FDF lejet sig ind i huset, og mange har haft nogle gode oplevelser i den skønne natur, som blev skabt herude.
Når man i dag ser på det lodne landskab omkring Brande, er det svært at forestille sig, at egnen for godt 100 år næsten ikke rummede træer. Lyngen dominerede de flade hedesletter, hvor kun bakkeøer brød horisonten og store åer slyngede sig gennem de sandede jorder.

Søndag var det altså muligt at se stedet og deltage i forskellige aktiviteter som Diabetesforeningen stod bag. Som sidste år blev der bagt pandekager over bål, drukket medbragt kaffe, og mange fik en god snak med andre besøgende. Thomas Nielsen fortalte om stedet og historien bag. Der var flere der fik en dejlig gåtur rundt tur i skoven.